SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I SKIDOR 2020 KOMMER ATT GENOMFÖRAS 30/1 - 1/2 I TÄNNDALEN.
LÄS MER>>

SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I LUFTGEVÄR KOMMER ATT GENOMFÖRAS SOM HEMMABANETÄVLING UNDER NOVEMBER OCH DECEMBER 2019.
LÄS MER>>

 

SAABIADEN 2019 GENOMFÖRDES DEN 12 OKTOBER  I ESKILSTUNA MED MUNKTELLARENAN SOM TÄVLINGSCENTRUM
LÄS MER>>

 

SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I GOLF HAR GENOMFÖRTS PÅ GULLBRINGA GK DEN 2 SEPTEMBER 2019.
RESULTAT>>

 

SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I CYKEL HAR GENOMFÖRTS DEN 25 AUGUSTI I SAMBAND MED ROXEN RUNT
RESULTAT>>

 

För en aktivare fritid!

Saab AKTIV är en förening där alla anställda inom Saabkoncernen automatiskt är medlemmar, aktivt eller passivt.

Föreningens syfte är att främja erfarenhetsutbyte och social samvaro över bolags-gränserna. Saab AKTIV vill också väcka intresse för och stimulera till regelbunden motion och fritidsaktivitet hos de anställda.

Aktiviteterna är Idag ofta tävlingsinriktade men för framtiden planeras även arrangemang och aktiviteter utan tävlingsmoment.

Avsikten är att alla, motionär som elit, nybörjare som proffs, ung som gammal, ska känna sig välkomna till Saab AKTIV och dess arrangemang. Verksamheten inom Saab AKTIV planeras och bedrivs av föreningens styrelse och tävlingskommitté.