NU ÄR DEN ÄNTLIGEN HÄR. INBJUDAN TILL ÅRETS SAABIAD SOM KOMMER ATT GENOMFÖRAS 12 - 13 OKTOBER I ESKILSTUNA.
LÄS MER>>

 

SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I CYKEL KOMMER ATT GENOMFÖRAS DEN 25 AUGUSTI I SAMBAND MED ROXEN RUNT
LÄS MER>>

 

SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I GOLF KOMMER ATT GENOMFÖRAS PÅ GULLBRINGA GK DEN 2 SEPTEMBER 2019.
LÄS MER>>

 

SAAB AKTIV ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018 HAR HÅLLITS DEN 6 APRIL I STOCKHOLM. PEDER JOHANSSON IF SAAB LINKÖPING OMVALDES SOM ORDFÖRANDE. ÅRSMÖTESPROTOKOLL HITTAR DU HÄR>>
 

För en aktivare fritid!

Saab AKTIV är en förening där alla anställda inom Saabkoncernen automatiskt är medlemmar, aktivt eller passivt.

Föreningens syfte är att främja erfarenhetsutbyte och social samvaro över bolags-gränserna. Saab AKTIV vill också väcka intresse för och stimulera till regelbunden motion och fritidsaktivitet hos de anställda.

Aktiviteterna är Idag ofta tävlingsinriktade men för framtiden planeras även arrangemang och aktiviteter utan tävlingsmoment.

Avsikten är att alla, motionär som elit, nybörjare som proffs, ung som gammal, ska känna sig välkomna till Saab AKTIV och dess arrangemang. Verksamheten inom Saab AKTIV planeras och bedrivs av föreningens styrelse och tävlingskommitté.