PÅ GRUND AV COVID-19 SÅ TVINGAS VI TYVÄRR STÄLLA IN FJÄLLÄVENTYRET 2020. ANLEDNINGEN ÄR ATT BOKNINGEN TILL DE STUGOR VI TÄNKT UTNYTTJA INTE KOMMER ATT SLÄPPAS FÖR HÖSTSÄSONGEN.

 

SAAB AKTIVS ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019 GENOMFÖRDES DEN 24/4.
LÄS MER>>

 

PÅ GRUND AV COVID-19 SÅ FLYTTAS SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I DYNAMISKT SKYTTE TILL HÖSTEN.

 

SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I SKIDOR 2020 HAR GENOMFÖRTS   30/1 - 1/2 I TÄNNDALEN.
LÄS MER>>


 

SAABIADEN 2019 GENOMFÖRDES DEN 12 OKTOBER  I ESKILSTUNA MED MUNKTELLARENAN SOM TÄVLINGSCENTRUM
LÄS MER>>

 

För en aktivare fritid!

Saab AKTIV är en förening där alla anställda inom Saabkoncernen automatiskt är medlemmar, aktivt eller passivt.

Föreningens syfte är att främja erfarenhetsutbyte och social samvaro över bolags-gränserna. Saab AKTIV vill också väcka intresse för och stimulera till regelbunden motion och fritidsaktivitet hos de anställda.

Aktiviteterna är Idag ofta tävlingsinriktade men för framtiden planeras även arrangemang och aktiviteter utan tävlingsmoment.

Avsikten är att alla, motionär som elit, nybörjare som proffs, ung som gammal, ska känna sig välkomna till Saab AKTIV och dess arrangemang. Verksamheten inom Saab AKTIV planeras och bedrivs av föreningens styrelse och tävlingskommitté.