SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I LUFTGEVÄR OCH LUFTPISTOL HAR GENOMFÖRTS
RESULTAT>>

 

LÖRDAG 14 APRIL 2018 KOMMER ÅRSMÖTE MED SAAB AKTIV FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017 ATT HÅLLAS.
LÄS MER>>

 

SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I SKIDOR 2018 HAR GENOMFÖRTS 26 - 27/1 I IDRE.
LÄS MER>>

 

SAABIADEN 2017  GENOMFÖRDES LÖRDAG DEN 30 SEPTEMBER I ESKILSTUNA.
LÄS MER>>

 

För en aktivare fritid!

Saab AKTIV är en förening där alla anställda inom Saabkoncernen automatiskt är medlemmar, aktivt eller passivt.

Föreningens syfte är att främja erfarenhetsutbyte och social samvaro över bolags-gränserna. Saab AKTIV vill också väcka intresse för och stimulera till regelbunden motion och fritidsaktivitet hos de anställda.

Aktiviteterna är Idag ofta tävlingsinriktade men för framtiden planeras även arrangemang och aktiviteter utan tävlingsmoment.

Avsikten är att alla, motionär som elit, nybörjare som proffs, ung som gammal, ska känna sig välkomna till Saab AKTIV och dess arrangemang. Verksamheten inom Saab AKTIV planeras och bedrivs av föreningens styrelse och tävlingskommitté.