SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I BOWLING KOMMER ATT GENOMFÖRAS I KARLSKOGA DEN 8 SEPTEMBER 2018
LÄS MER>>

 

ÅRSMÖTE MED SAAB AKTIV FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017 HAR HÅLLITS DEN 14 APRIL I STOCKHOLM
LÄS MER>>.

 

SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I DYNAMISKT SKYTTE KOMMER ATT GENOMFÖRAS DEN 27 MAJ 2018
LÄS MER>>

 

För en aktivare fritid!

Saab AKTIV är en förening där alla anställda inom Saabkoncernen automatiskt är medlemmar, aktivt eller passivt.

Föreningens syfte är att främja erfarenhetsutbyte och social samvaro över bolags-gränserna. Saab AKTIV vill också väcka intresse för och stimulera till regelbunden motion och fritidsaktivitet hos de anställda.

Aktiviteterna är Idag ofta tävlingsinriktade men för framtiden planeras även arrangemang och aktiviteter utan tävlingsmoment.

Avsikten är att alla, motionär som elit, nybörjare som proffs, ung som gammal, ska känna sig välkomna till Saab AKTIV och dess arrangemang. Verksamheten inom Saab AKTIV planeras och bedrivs av föreningens styrelse och tävlingskommitté.