SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I FJÄLL-LÖPNING OCH MTB HAR GENOMFÖRTS I SÄLEN I SAMBAND MED FJÄLLÄVENTYRET DEN 14-15 SEPTEMBER 2018.
LÄS MER>>

 

SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I BOWLING HAR GENOMFÖRTS I KARLSKOGA DEN 8 SEPTEMBER 2018.
LÄS MER>>

 

SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I GOLF HAR GENOMFÖRTS I ARBOGA DEN 3 SEPTEMBER 2018.
LÄS MER>>

 

SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I CYKEL HAR GENOMFÖRTS I LINKÖPING DEN 26 AUGUSTI 2018.
LÄS MER>>

 

SAVE THE DATE SKIDMÄSTERSKAP 2019.
23 - 27 JANUARI I IDRE. MER INFO KOMMER EFTER SEMESTERN.

 

ÅRSMÖTE MED SAAB AKTIV FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017 HAR HÅLLITS DEN 14 APRIL I STOCKHOLM. ÅRSMÖTESPROTOKOLL OCH PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE HITTAR DU HÄR>>

 

För en aktivare fritid!

Saab AKTIV är en förening där alla anställda inom Saabkoncernen automatiskt är medlemmar, aktivt eller passivt.

Föreningens syfte är att främja erfarenhetsutbyte och social samvaro över bolags-gränserna. Saab AKTIV vill också väcka intresse för och stimulera till regelbunden motion och fritidsaktivitet hos de anställda.

Aktiviteterna är Idag ofta tävlingsinriktade men för framtiden planeras även arrangemang och aktiviteter utan tävlingsmoment.

Avsikten är att alla, motionär som elit, nybörjare som proffs, ung som gammal, ska känna sig välkomna till Saab AKTIV och dess arrangemang. Verksamheten inom Saab AKTIV planeras och bedrivs av föreningens styrelse och tävlingskommitté.