"SAVE THE DATE" SAABIADEN 2019 KOMMER ATT GENOMFÖRAS 12 - 13 OKTOBER I ESKILSTUNA. RESERVERA DEN HELGEN REDAN NU. INFORMATION KOMMER FORTLÖPANDE UNDER VÅREN.

 

SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I GOLF HAR GENOMFÖRTS I ARBOGA DEN 3 SEPTEMBER 2018. UPPDATERAD MED RESULTAT.
LÄS MER>>

 

OBS!! ANMÄLAN ÖPPEN NU OCH TOM 22/11. SAAB AKTIV MÄSTERSKAP SKIDOR KOMMER ATT GENOMFÖRAS I IDRE 23 - 27 JANUARI 2019.
LÄS MER>>

 

SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I LUFTPISTOL OCH LUFTGEVÄR GENOMFÖRS UNDER NOVEMBER OCH DECEMBER 2018.
LÄS MER>>

 

SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I FJÄLL-LÖPNING OCH MTB HAR GENOMFÖRTS I SÄLEN I SAMBAND MED FJÄLLÄVENTYRET DEN 14-15 SEPTEMBER 2018.
LÄS MER>>

 

SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I BOWLING HAR GENOMFÖRTS I KARLSKOGA DEN 8 SEPTEMBER 2018.
LÄS MER>>

För en aktivare fritid!

Saab AKTIV är en förening där alla anställda inom Saabkoncernen automatiskt är medlemmar, aktivt eller passivt.

Föreningens syfte är att främja erfarenhetsutbyte och social samvaro över bolags-gränserna. Saab AKTIV vill också väcka intresse för och stimulera till regelbunden motion och fritidsaktivitet hos de anställda.

Aktiviteterna är Idag ofta tävlingsinriktade men för framtiden planeras även arrangemang och aktiviteter utan tävlingsmoment.

Avsikten är att alla, motionär som elit, nybörjare som proffs, ung som gammal, ska känna sig välkomna till Saab AKTIV och dess arrangemang. Verksamheten inom Saab AKTIV planeras och bedrivs av föreningens styrelse och tävlingskommitté.