Årsmöte för Saab Aktiv verksamhetsåret 2018 genomfördes i Stockholm den 6/4. Till ny ordförande omvaldes Peder Johansson IF Saab Linköping. Styrelsens nya sammansättning hittar du under fliken "Kontakt". Årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande möte kommer under länkarna nedan så snart de är undertecknade.

Årsmötesprotokoll>>

Protokoll från konstituerande möte>>

Saab Aktiv mästerskap i skidor 2019
Saab Aktiv mästerskap i skidor, alpint och längd har genomförts i Idre 23 - 27 januari 2019 med AT Fritid Arboga som arrangör. Totalt deltog ca 350 Saabare från Göteborg i söder till Östersund i norr.
Resultat>>