Årsmöte för Saab Aktiv verksamhetsåret 2019 genomfördes i Stockholm den 24/4. Till ny ordförande omvaldes Peder Johansson IF Linköping. Styrelsens nya sammansättning hittar du under fliken "Kontakt". Protokoll från årsmöte och konstituerande möte kommer under länkarna nedan så snart de är undertecknade.

Årsmötesprotokoll>>

Protokoll från konstituerande möte>>

Saabiaden 2019
Årets Saabiad genomfördes den 12 oktober i Eskilstuna med Munktellarenan som tävlingscentrum. Ca 300 deltagare från Östersund i norr till Karlskrona i söder tävlade i 12 grenar. Förutom själva tävlingsverksamheten erbjöds också några nya prova-på-aktiviteter i form av simning och dans samt en fotoorientering. Dagen avslutades med middag och dans till Gate 5 i Munktellmuseet.
Resultat>>