Årsmöte för Saab Aktiv verksamhetsåret 2017 genomfördes i Stockholm den 14/4. Till ny ordförande omvaldes Peder Johansson Korpen Saab. Styrelsens nya sammansättning hittar du under fliken "Kontakt". Årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande möte kommer du att kunna läsa här så snart de är undertecknade.

Årsmötesprotokoll>>

Protokoll från konstituerande möte>>

Saab Aktiv mästerskap i bowling 2018
Saab Aktiv mästerskap i Bowling kommer att genomföras lördag den 8 september i Karlskoga. Anmälan senast 20 augusti.
Läs hela inbjudan>>

Saab Aktiv mästerskap i dynamiskt skytte 2018
Saab Aktiv mästerskap i dynamiskt skytte kommer att genomföras söndagen den 27 maj 2018 på Östgöta jaktskytteklubb "Danmark vid Kvarn. Tävlingen omfattar 8 stationer och 123 skott med start 10.00.
Läs hela inbjudan>>